Klik hier om deze email te open in uw web browser

REBO speelt in op behoefte van zorgvastgoed-gebruikers

REBO Zorgvastgoed is een professionele partner als het gaat over het beheer van zorgvastgoed. Om een zo hoog mogelijk serviceniveau te kunnen leveren, verdiepen we ons voortdurend in de behoeften van de (particuliere) huurders en zorgprofessionals van het vastgoed dat we beheren. Zo spraken we onlangs met huurders van de KROon in Hilversum en professionals van Reinaerde in Utrecht. Zij gaven aan welke bouwkundige voorzieningen ze anders zouden willen zien, hoe de communicatie optimaal kan worden gestroomlijnd en welke aanpassingen in de gebouwen het woongenot zouden verbeteren. Op basis van de opgetekende ervaringen adviseert REBO Zorgvastgoed vastgoedeigenaren. Leer REBO Zorgvastgoed ook kennen.

Zorgvastgoedproject belicht: passief woongebouw in Apeldoorn

Recentelijk is in Apeldoorn een woongebouw met 86 appartementen specifiek voor mensen met een intensieve zorgvraag in gebruik genomen. Eigenaar van het pand is SAREF, gebruiker is KleinGeluk. REBO Zorgvastgoed verzorgt het beheer. Het woonconcept gaat uit van zelfstandige tweekamerappartementen, kleinschalig geclusterd rondom een straatje met buurtkamer, zitjes en nisjes. Uitgangspunt in de zorgvisie is, dat bewoners en hun netwerk worden ondersteund in het eigen leven. Kenmerkend en revolutionair aan het gebouw is het extreem duurzame karakter. Zo wordt nauwelijks energie verbruikt, maar is het binnenklimaat wel perfect. Dit is noodzakelijk gezien het feit dat de bewoners van het woongebouw kwetsbaar en weinig mobiel zijn. Het basisprincipe van een passief woongebouw is een hoge isolatiewaarde en luchtdichtheid. In het gebouw zijn zowel de warmte- als de koelvraag laag. Resultaat is een constante temperatuur zonder koude stromen of tocht. Een gebalanceerd ventilatiesysteem levert zuivere, gefilterde frisse buitenlucht. Er zijn geen installaties nodig om te verwarmen of te koelen. Meer weten over deze en andere referentieprojecten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Leer ons ervaren team kennen

REBO Zorgvastgoed bestaat uit een gedreven en ervaren team van specialisten binnen de REBO Groep. Zij hebben kennis van essentiële zaken als de financiering van zorg, de wet- en regelgeving, herbestemmingsmogelijkheden én technisch beheer van zorgvastgoed. Dankzij hun kennis en expertise doet een groeiend aantal zorginstellingen, beleggers en pensioenfondsen voor een succesvol beheer van zorgvastgoed een beroep op de specialisten van REBO Zorgvastgoed.

Leer ons team kennen.

Inspiratiedag Verduurzamen: aandacht voor Green Deal Zorg 2.0

Tijdens de Inspiratiedag Verduurzamen die REBO Groep op donderdag 30 januari aanstaande organiseert is er volop aandacht voor de Green Deal Zorg 2.0 getiteld ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Adriaan van Engelen, directeur van het Milieuplatform Zorgsector (MPZ), zal tijdens de Inspiratiedag ingaan op de zorg-routekaart. Zijn organisatie heeft hiermee een handleiding en tool ontwikkeld, waarmee zorginstellingen het klimaatakkoord in praktijk kunnen brengen. Uitgangspunt van de Green Deal en de zorg-routekaart is dat patiënten, bewoners en (zorg)professionals een cruciale rol spelen bij verduurzaming. Binnen de Green Deal werken de brancheorganisatie van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, zorgverzekeringen en het ministerie van Volksgezondheid nauw samen aan volgende ambitie:

  • 49% CO2 reductie in 2030,
  • circulaire bedrijfsvoering,
  • medicijnresten uit afvalwater,
  • gezond makende leefomgeving en milieu.

U kunt zich nu al aanmelden voor REBO’s Inspiratiedag Verduurzamen van 30 januari.

Meld u aan voor de Inspiratiedag Verduurzamen

www.rebozorgvastgoed.nl I zorgvastgoed@rebogroep.nl I Afmelden

Rebo Zorgvastgoed is een onderdeel van REBO Groep

Logo